1 MICROMET BẰNG BAO NHIÊU NANOMET

Máy tính thay đổi từ Micrômét lịch sự Nanômét (µm → nm). Nhập số đơn vị chức năng vào ô mặt dưới các bạn sẽ có tức thì kết quả.

Bạn đang xem: 1 micromet bằng bao nhiêu nanomet


Nanômét thanh lịch Micrômét(Hoán đổi solo vị)

Micrômét

Một micrômét là một khoảng cách bằng 1 phần triệu mét. Vào hệ giám sát và đo lường quốc tế, micrômét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị chức năng cơ bản mét theo tư tưởng trên. Chữ micro (hoặc vào viết tắt là µ) viết lập tức trước những đơn vị trong hệ tính toán quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được chia cho 1 000 000 lần.

Cách quy thay đổi µm → nm

1 Micrômét bằng 1000 Nanômét:

1 micromet = 1000 nm

1 nm = 0.001 micromet

Nanômét

Một nanômét (viết tắt là nm) là một khoảng cách bằng một phần tỉ mét (10 mũ −9 m).

Xem thêm: Top 7 Công Ty Thám Tử Uy Tín Tại Hải Phòng Uy Tín Bảo Mật 16 Năm Trong Nghề

Trong hệ đo lường và tính toán quốc tế, nanômét là đơn vị chức năng đo được suy ra từ đơn vị cơ bạn dạng mét theo định nghĩa trên.

Chữ nanô (hoặc vào viết tắt là n) viết liền trước các đơn vị vào hệ đo lường quốc tế nhằm chỉ rằng đơn vị chức năng này được phân tách 1 000 000 000 (1 tỉ) lần.

Bảng Micrômét sang Nanômét

1µm bởi bao nhiêu nm
0.01 Micrômét = 10 Nanômét10 Micrômét = 10000 Nanômét
0.1 Micrômét = 100 Nanômét11 Micrômét = 11000 Nanômét
1 Micrômét = 1000 Nanômét12 Micrômét = 12000 Nanômét
2 Micrômét = 2000 Nanômét13 Micrômét = 13000 Nanômét
3 Micrômét = 3000 Nanômét14 Micrômét = 14000 Nanômét
4 Micrômét = 4000 Nanômét15 Micrômét = 15000 Nanômét
5 Micrômét = 5000 Nanômét16 Micrômét = 16000 Nanômét
6 Micrômét = 6000 Nanômét17 Micrômét = 17000 Nanômét
7 Micrômét = 7000 Nanômét18 Micrômét = 18000 Nanômét
8 Micrômét = 8000 Nanômét19 Micrômét = 19000 Nanômét
9 Micrômét = 9000 Nanômét20 Micrômét = 20000 Nanômét

Chuyển đổi đơn vị chức năng độ nhiều năm phổ biến


µm Micrômét quý phái Picômét pm
µm Micrômét lịch sự Nanômét nm