Bài tập lập trình c từ a đến z

-

Viết công tác nhập tự bàn phìm n số nguyên dương nhỏ dại hơn100, in ra màn hình hiển thị hai cột tuy nhiên song: một cột là các số, còn cột tê là tổngcủa các chữ số của số tương ứng với cột trang bị nhất.

Bạn đang xem: Bài tập lập trình c từ a đến z

Tìm cùng in ra tổng tổngcác số tất cả tổng của các chữ số là lớn số 1 , nếu có khá nhiều hơn 1 số ít nhưvậy thì in ra số đầu tiên


*

BÀI TẬP C++ CĐ50TH2BÀI 1. Viết công tác nhập trường đoản cú bàn phìm n số nguyên dương nhỏ hơn100, in ra screen hai cột song song: một cột là những số, còn cột kia là tổngcủa các chữ số của số tương xứng với cột vật dụng nhất. Tìm với in ra tổng tổngcác số tất cả tổng của các chữ số là lớn nhất , nếu có khá nhiều hơn 1 số ít nhưvậy thì in ra số đầu tiên#include#include#includevoid main() { clrscr(); int a<100>,i,n,T,max,tg; coutn; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2BÀI 2. Một bạn gửi đầu năm mới kiệm a đồng với lãi xuất là s% một mon trongkỳ hạn là 6 tháng. Viết lịch trình tính với in ra screen và in ra mànhình nhì cột tuy vậy song: cột thứ nhất là số tháng đang gủi, cột trang bị hai là tổngtiền ( cả vốn lẫn lãi) ứng với số tháng làm việc cột đầu tiên cho môt khoảngthời gian trường đoản cú 6 mang lại t mon với a,s,t được nhập trường đoản cú bàn phím.#include#includevoid main() clrscr(); int a,t,i; float s; couta; coutt; couts; coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2BÀI 5 . Viết một hàm nhập vào từ keyboard điểm bình chọn của một mônhọc của n học sinh. Tiếp đến viết chương trình sử dụng hàm viết bên trên in kếtquả ra screen dưới dạng nhì cột tuy nhiên song. Một cột là điểm và cột thứ2 là xếp loại theo điểm với các quy định sau:Dưới 5 :yếuTừ 5 mang lại BÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 8: tạo một hàm thu xếp theo đồ vật tự tăng của một mạng có nsố thực. Viết một lịch trình để nhập n số từ thực bàn phím. Sử dụnghàm sắp xếp ở trên và in ra màn hình hai cột tuy nhiên song: 1 cột là mảngchưa bố trí , 1 cột là mảng sẽ được sắp đến xếp, dòng sau cùng hiển thịphần tử có giá trị lớn số 1 của mảng#include#includeint i,n,j,tg,a<100>;void sx() for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 getch(); Bài 13: cho một sâu bất kỳ, ko sử dụng những hàm thư viện về sâu hãyxây dựng một hàm đổi tất cả các chữ hoa thành chữ thường ( các ký tựkhác giữ lại nguyên) và in cả hai ra màn hình#include#includeint i,n,j,tg,a<100>;void sx() for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 sx(); getch(); Bài 22 : Nhập vào một trong những dãy số nguyên nhỏ hơn 100.

Xem thêm: Những Lưu Ý Khi Thi Bằng Lái Xe A1 Để Đạt Điểm Cao, Thi Thử Bằng Lái Xe A1 Trực Tuyến

Tìm phần tử nhỏ tuổi nhấtcủa dãy và đổi nơi số bé bỏng nhất cùng với số ở trong phần k ( k nguyên dương đượcnhập tự bàn phím). In hiệu quả ra màn hình hiển thị với 2 cột tuy nhiên song : 1 cột làdãy ban đầu, 1 cột là dãy đang được bố trí lại.#include#includeint A<100>,i,n,d,k,tg;void min(){ int m; m=A<1>;d=1; for(i=2;iA) m=A; d=i; A=A; A=m; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 for(i-1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 27: Viết hàm nhập vào trong 1 dãy số nguyên. Xong xuôi việc nhập lúc giátrị của thành phần =0. Viết một chương trình áp dụng hàm này để nhập mộtdãy số nguyên. Sau đó tính quý giá của các bộ phận chia hết cho 3 và lẻ. Inkết trái ra màn hình.#include#includevoid main() { clrscr(); int i,n,a<100>,s=0; i=0; bởi { i++; coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 30: Hãy tạo một hàm nhằm nhập từ bàn phím một mảng số thực.Viết một chương trình thực hiện hàm nói trên nhằm nhập số liệu mang lại 2 mảngsố thực cùng có n phần tử. In ra màn hình hiển thị ba cột tuy vậy song 2 cột đầu là 2mảng số thực cột lắp thêm 3 là tích của 2 cột đầu. ô ở đầu cuối của cả 3 cột làtổng các bộ phận trong cột#include#includevoid main() { clrscr(); int n,i,m,j,a<100>,b<100>; coutn; coutm; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 32: Hãy chế tạo một hàm nhằm nhập từ keyboard một mảng số thực.Viết một chương trình sử dụng hàm nói trên nhằm nhập số liệu cho 2 mảngsố thực cùng có n phần tử. In ra màn hình 3 cột tuy nhiên song, 2 cột đầu là 2mảng số thực, cột thứ 3 là hiệu của 2 cột đầu, ô sau cùng của cả 3 cột làtổng của các phần tử trong cột#include#include#includeint n,i,a<100>,b<100>;int s1,s2,s3;void nhap(int a<>) { for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 35: Nhập vào một trong những dãy số nguyên nhỏ hơn 100. Tìm số nhỏ dại nhất củadãy cùng đổi địa điểm số nhỏ dại nhất kia với số ở đoạn k( k nhập tự bàn phím) Inkết quả ra màn hình#include#includeint a<100>,i,n,d,k;void min() { int m; m=a<1>;d=1; for(i=2;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 36: Viết một hàm đếm số từ của 1 xâu, sau đó viết công tác nhậpvào một xâu sử dụng hàm nói trên để đếm số từ trong xâu đó#include#include#include#includeint i,n,d=0;char xau<50>;void dem() { for(i=0;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2Bài 38: cho 1 cấu trúcStruct thí_sinh Int sbd; Char hoten<30>; Float d1,d2,d3; Float tong; danhsach<100>;Hãy xuất bản một hàm nhằm nhập số liệu mang đến n thí sinh. Kế tiếp viếtchương trình sử dụng hàm nói trên nhằm nhập số liệu với in ra bảng điểmcủa các thí sinh này theo mô hình 3 cột sbd hoten tongdiem.#include#include#includestruct thisinh int sbd; char ht<30>; float d1,d2,d3; float tong; ds<100>;void main() clrscr(); int i,n; coutn; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutds.csc; coutds.dongia; ds.sotien=(ds.csm-ds.csc)*ds.dongia; ds.tong=ds.csm-ds.csc; coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 coutn; for(i=1;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2 a=a; a=tg; for(i=0;iBÀI TẬP C++ CĐ50TH2BAI 49: nhập 1 dãy số tuy vậy không nhập số phần tử, sử dụng kí hiệu % đểbáo hiệu ngừng dãy số. In lại dãy số đó với hiển thị các phần tử lẻ chiahết đến 3 của dãy.#include#includemain() { int a<100>,i; i=0; vì chưng { i++; cout