Hệ thống boss

-
*
Tiêu đề: Tọa độ trùm cuối hoàng kim 55 , 75 , 95 Kiếm cụ 14th January 2010, 9:01 pm

Tọa độ boss 95 kiếm thế từng ngày xuất hiện thời điểm : tầm sáng sủa 2h03 , 9h33 , chiều 15h33 ,tối 19h33. 20h331- monster Tiểu Thúy 柔小翠- hệ Kim
*
Địa điểm lộ diện : các map 95SẮC LẠC XUYÊN : 205/210MIÊU LĨNH : 201/198HOA SƠN : 245/224THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 209/182VŨ DI SƠN : 202/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 196/217VŨ LĂNG SƠN :183/2032- quái vật 张善德 – hệ Mộc
*
Địa điểm xuất hiện : các map 95GIA DỤ quan lại :218/180 , 221/202SẮC LẠC XUYÊN : 238/212MIÊU LĨNH : 213/236HOA SƠN :198/238THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 187/1983- quái vật 贾逸山 – hệ Thủy
*
Địa điểm xuất hiện thêm : các map 95SẮC LẠC XUYÊN :235/241MIÊU LĨNH :230/213THỤC CƯƠNG BÍ CẢNH : 185/215VŨ DI SƠN : 238/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 208/220 , 194/217VŨ LĂNG SƠN :223/2134- quái thú Mã tô Thanh 乌山青 – hệ Hỏa
*
Địa điểm lộ diện : các maps 95GIA DỤ quan liêu : 179/193HOA SƠN : 200/209VŨ DI SƠN :221/213PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH :214/246VŨ LĂNG SƠN : 201/208 , 200/211 , 200/2215- boss 陈无命 – hệ Thổ Địa điểm xuất hiện thêm : các bản đồ 95GIA DỤ quan tiền :214/179 , 218/202HOA SƠN : 238/205VŨ DI SƠN : 202/240PHONG ĐÔ QUỶ THÀNH : 210/227 , 227/215VŨ LĂNG SƠN : 199/192Tọa độ boss khủng cấp 75 hàng ngày xuất hiện dịp : tầm sáng 2h03 , 9h33 , chiều 1533 ,tối 19h33. 20h331 – mùi hương Ngọc Tiên (Thủy)
*
Kiếm những Thục Đạo: 195/234Cửu Nghi Khê: 210/233, 212/235, 238/220, 227 232Phong Lăng Độ: 238/232, 214/2332 – Triệu Ứng Tiên (Mộc
*
Mê Cung Sa Mạc: 234/212, 227/238, 231/240, 203/233Phong Lăng Độ: 243/197, 241/2183 – Thần yêu đương Phương Vãn (Kim)
*
Mê Cung Sa Mạc: 205/212Đoàn Thị Hoàng Lăng: 160/208, 214/220, 180/200, 216/213, 174/213Con này có những lúc nó ra ngơi nghỉ Phong Lăng Độ, góc bên trên cùng phía bên trái gần quái thú Hải Tặc4 – Man Tăng Bất Giới Hòa Thượng (Hỏa)
*
Cửu Nghi Khê: 219/204, 229/204, 231/205Thục cương cứng Sơn: 241/242Kiếm những Thục Đạo: 235/233, 240/2175 – nam giới Quách Nho: (Thổ)
*
Kê cửa hàng Động: 163/198, 196/163, 175/200, 196/193Kiếm những Thục Đạo: 230/217Đoàn Thị Hoàng Lăng: 213/202BOSS cung cấp 55Mỗi ngày xuất hiện lúc : tầm sáng 2h03 , 9h33 , chiều 1533 ,tối 19h33. 20h331-Cao sĩ nhân từ 高士贤 – hệ Thổ Địa điểm xuất hiện: các map 55- Cửu lão hễ nhị tầng 九老洞二层【218.215】【203.229】【224.21 4】- Thúy yên 翠烟 – Bách hoa trận nội trận 百花阵内阵【252.218】【269.245】【289.23 1】- Đường môn – Hồ các bạn trúc lâm tây 湖畔竹林西【208.225】【202.210】【215.22 6】2- Dương Liễu 杨柳 – hệ Thủy Địa điểm xuất hiện: các maps 55- Tháp lâm tây bộ 塔林西部【212.227】【212.217】- Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị tầng 金国皇陵2层【225.210】【207.213】- Võ Đang- Long hổ huyễn cảnh 龙虎幻境【173.144】【146.178】3-Vân Tuyết sơn 云雪山 – hệ Mộc Địa điểm xuất hiện:-Cái Bang – Yến tử ổ trung đoạn 燕子坞中段【204.181】【205.200】-Thiên vương – Tây bộ Lô vi đãng 芦苇荡西部【204.232】【244.225】【210.20 1】-Ngũ độc – Nguyên Thủy Sâm Lâm Tây 原始森林西【218.240】4- Thác bạc đãi Sơn Uyên 拓跋山渊 – hệ KimĐịa điểm xuất hiện: các bản đồ 55-Thiếu Lâm – Tây bộ 西部【202.247】217.231】-Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị 金国皇陵二【207.211】【214.207】【187.20 6】Vũ Đương – Long hổ huyễn cảnh tây 龙虎幻境西【200.143】5-Hình cỗ Đầu 刑捕头 – hệ Thổ Địa điểm xuất hiện: các bản đồ 55Cái Bang – Yến tử ổ trung đoạn 燕子坞中段【192.203】【162.197】Thiên vương – Lô vi đãng tây cỗ 芦苇荡西部【240.210】【227.222】Ngũ độc – Nguyên thủy sâm lâm tây 原始森林西【200.229】【201.215】6-Vạn lão điên 万老癫 – hệ Hỏa Địa điểm xuất hiện: các bản đồ 55- Cửu lão hễ nhị tầng 九老洞二层【217.234】【208.213】- Thúy yên – Bách hoa trận nội trận 百花阵内阵【261.247】【239.213】【235.21 5】- Đường môn – Hồ các bạn trúc lâm tây 湖畔竹林西【232.210】