Cách hiển thị số 0 trong excel

-
Excel mang đến scottswineblog.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Bạn rất có thể có ưa thích cá thể là hiển thị các giá trị bằng không vào một ô, hoặc bạn có thể sử dụng bảng tính tuân theo tập phù hợp tiêu chuẩn định dạng yêu cầu chúng ta ẩn những giá trị bởi không. Gồm vài cách để hiển thị hoặc ẩn những giá trị bằng không.

Bạn đang xem: Cách hiển thị số 0 trong excel


*

Đôi khi bạn không muốn các giá trị bởi không (0) hiện tại trên các trang tính, thời điểm khác bạn lại phải hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện những số không là do tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá trị bằng không trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang đến trang tính này, hãy lựa chọn một trang tính, rồi thực hiện trong số những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bằng không (0) trong những ô, hãy lựa chọn hộp kiểm Hiện số không trong những ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) bên dưới dạng những ô trống, hãy vứt chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bằng không.

Ẩn những giá trị bởi không trong số ô vẫn chọn

Các đoạn này giúp ẩn các giá trị bằng không trong những ô đã chọn bằng phương pháp dùng một định hình số. Các giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh phương pháp và không in ra. Nếu cực hiếm ở trong số những ô này chuyển thành một giá trị khác không, thì giá chỉ trị đó sẽ hiển thị vào ô với định dạng của nó sẽ giống như như format số thông thường.

Chọn rất nhiều ô gồm chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, click chuột Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi nhấn vào OK.

Để hiển thị những giá trị ẩn:

Chọn những ô có các số không (0) bị ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để vận dụng định dạng số mang định, rồi bấm OK.

Ẩn những giá trị bằng không do bí quyết trả về

Chọn ô tất cả chứa giá chỉ trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, bấm chuột mũi tên quanh đó Định dạng có Điều kiện > quy tắc Tô sáng Ô Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp Định dạng Ô, bấm vào tab Phông.

Trong hộp Màu, chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Dùng hàm IF nhằm thực hiện làm việc này.

*

Dùng một công thức như thế này để trả về một ô trống khi cực hiếm là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đây là cách phát âm công thức. Nếu 0 là hiệu quả của (A2-A3), ko hiển thị 0 – không hiển thị gì (chỉ báo bằng dấu ngoặc kép “”). Nếu điều đó không đúng, hiển thị hiệu quả của A2-A3. Nếu như khách hàng không mong ô trống mà hy vọng hiển thị một thứ nào đó khác số 0, để một dấu gạch nối "-" hoặc một ký tự khác giữa những dấu ngoặc kép.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Phân tích, trong team PivotTable, hãy bấm vào mũi tên ở bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay đổi cách hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện bên dưới Định dạng. Vào hộp, hãy nhập giá trị bạn có nhu cầu hiển thị cố kỉnh cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng những ô trống, hãy xóa sổ mọi ký tự trong hộp.

Thay đổi phương pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Trong hộp, hãy nhập giá chỉ trị bạn muốn hiển thị trong số ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những giá trị bởi không (0) hiện tại trên các trang tính, thời điểm khác chúng ta lại bắt buộc hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các giá chỉ trị bằng không bên trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn đến trang tính này, hãy chọn 1 trang tính, rồi thực hiện trong số những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bằng không (0) trong những ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có mức giá trị bởi không.

Để hiển thị những giá trị bởi không dưới dạng ô trống, quăng quật chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng định hình số nhằm ẩn các giá trị bởi không trong các ô đang chọn

Thực hiện theo tiến trình này nhằm ẩn những giá trị bằng không vào ô vẫn chọn. Nếu giá trị ở trong số những ô này đưa thành cực hiếm khác không, format của quý hiếm đó sẽ tựa như như format số thông thường.

Chọn rất nhiều ô tất cả chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn rất có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý giá ẩn chỉ xuất hiện thêm trong thanh bí quyết — hoặc vào ô nếu khách hàng chỉnh sửa trong ô — với không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, rồi nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, trong team Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng định hình có đk để ẩn các giá trị bởi không vày một công thức trả về

Chọn ô bao gồm chứa giá bán trị bởi không (0).

Trên tab Nhà, trong nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng luật lệ Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Xem thêm: Bài Tập Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm, Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm

Sử dụng cách làm để hiển thị những số không dưới dạng ô trống hoặc giấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ gọi hơn nếu như bạn coppy nó vào trong 1 trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số sản phẩm công nghệ hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý giá là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về vệt gạch ngang khi cực hiếm là không (-)

Để biết thêm tin tức về cách sử dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn những giá trị bởi không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy lựa chọn PivotTable, hãy click chuột mũi tên ngoài Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị ráng cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa hồ hết ký tự vào hộp.

Thay đổi bí quyết hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn các giá trị bởi không (0) hiện nay trên các trang tính, thời gian khác chúng ta lại buộc phải hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện những số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá chỉ trị bởi không bên trên trang tính

Bấm vào scottswineblog.com Office mục ,

*
, nhấp chuột Excel lựa chọn ,rồi nhấp chuột danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn đến trang tính này, hãy lựa chọn 1 trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong số ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có mức giá trị bằng không.

Để hiển thị các giá trị bằng không dưới dạng ô trống, quăng quật chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có mức giá trị bằng không.

Sử dụng định dạng số nhằm ẩn những giá trị bằng không trong các ô vẫn chọn

Thực hiện tại theo các bước này để ẩn các giá trị bởi không trong ô vẫn chọn. Nếu giá trị ở giữa những ô này gửi thành cực hiếm khác không, định hình của cực hiếm đó sẽ tương tự như như định hình số thông thường.

Chọn phần nhiều ô có chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong team Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý hiếm bị ẩn chỉ mở ra trong thanh công

*
— hoặc trong ô nếu bạn chỉnh sửa trong ô — và không in ra.

Để hiển thị lại những giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, với bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng định dạng có điều kiện để ẩn các giá trị bởi không do một phương pháp trả về

Chọn ô gồm chứa giá chỉ trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, trong đội Kiểu, bấm chuột mũi tên ngoài Định dạng Có đk > phép tắc Tô sáng Ô > Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, chọn màu trắng.

Sử dụng phương pháp để hiển thị các số không bên dưới dạng ô trống hoặc giấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, áp dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ đọc hơn nếu bạn xào nấu nó vào một trang tính trống.

Tôi làm núm nào để xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ trong bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những tiêu đề hàng hoặc cột.


*

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo thành một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để biến hóa giữa xem công dụng và xem công thức trả về kết quả, dấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức> nhóm Kiểm nghiệm công thức > hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể điều chỉnh cho cân xứng với nhu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số sản phẩm công nghệ hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý hiếm là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về vết gạch ngang khi quý hiếm là không (-)

Để biết thêm thông tin về cách áp dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn những giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy chọn PivotTable, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị cố kỉnh cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa hầu hết ký tự vào hộp.

Thay đổi biện pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị vào ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.