Cách sử dụng hàm đếm trong excel

-
Excel mang đến scottswineblog.com 365 Excel mang đến scottswineblog.com 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, để đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm tần số một tp nhất định xuất hiện thêm trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm đếm trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn muốn tìm làm việc đâu?, bạn có nhu cầu tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu giải pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một số trong những như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một tự như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chí duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này trong Excel, hãy xào luộc dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị trong A4) trong số ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn (giá trị vào A2) với cam (giá trị trong A3) trong các ô tự A2 cho tới A5. Tác dụng là 3. Cách làm này áp dụng COUNTIF hai lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với 1 biểu thức. Chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 vào các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và quý hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về quý hiếm sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài hơn nữa 255 cam kết tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm: Xem Phim Hai Thế Giới, Một Tình Yêu Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

Không trả về công dụng khi bạn ý muốn đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp mặt lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi vào một sổ thao tác đóng và các ô được tính toán. Để hào kiệt này hoạt động, sổ làm việc khác cần được mở.

Những biện pháp thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không riêng biệt chữ hoa, chữ thường trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói cách khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một lốt chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự đơn lẻ bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm lốt chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một vệt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm phần lớn trường hợp bao gồm "táo" với vần âm cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý giá văn bản, hãy đảm bảo an toàn dữ liệu ko chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất vệt trích dẫn thẳng cùng cong hoặc cam kết tự ko in ra. Một trong những trường đúng theo này, COUNTIF rất có thể trả về quý giá không hy vọng muốn.

Thử thực hiện hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi tất cả tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi có têntrong phương pháp (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể nằm trong trang tính hiện nay tại, một trang tính không giống trong cùng sổ thao tác hoặc từ sổ làm việc khác. Để tham chiếu từ 1 sổ thao tác khác, sổ thao tác làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung cấp Hàm do bạn dùng khẳng định (UDF) bằng cách sử dụng các làm việc scottswineblog.com Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ về cách bạn có thể Đếm số ô tất cả màu ô vậy thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.