Cách thay từ trong word 2010

-
Word đến scottswineblog.com 365 Word mang đến web Word 2021 Word 2019 Word năm nhâm thìn Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010 xem thêm...Ít hơn
*

Mẹo: video không cần bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề bỏ ra tiết

*
.

Bạn đang xem: Cách thay từ trong word 2010

Đi tới Trang chủ> thế.

Nhập từ hoặc nhiều từ bạn có nhu cầu thay rứa trong Tìm gì.

Nhập văn bạn dạng mới của người sử dụng trong Thay núm bằng.

Chọn Thay nỗ lực tất cả để biến hóa tất cả các lần lộ diện của trường đoản cú hoặc cụm từ. Hoặc chọn Tìm tiếp cho tới khi chúng ta tìm thấy thông tin bạn có nhu cầu cập nhật, rồi lựa chọn Thay thế.

*

Đối với những tùy chọn khác, hãy coi mục search và sửa chữa thay thế văn bản


Tìm và thay thế sửa chữa văn bản cơ bản

Ở góc trên bên buộc phải của tài liệu, trong hộp tìm kiếm

*
, nhập từ bỏ hoặc nhiều từ bạn muốn tìm với Word vẫn tô sáng toàn bộ các phiên phiên bản của từ bỏ hoặc cụm từ trong toàn cục tài liệu.

Để thay thế sửa chữa văn phiên bản đã tìm kiếm thấy:

Chọn kính lúp, tiếp đến chọn Thay thế.

*

Trong hộp Thay cầm cố bằng, nhập văn bạn dạng thay thế.

Chọn Thay nạm tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: 

Bạn cũng rất có thể mở phòng Tìm và gắng thế cơ phiên bản bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn sửa chữa thay thế văn bản, chúng ta cũng có thể chọn Thay thế thay do Thay cụ tất cả. Như vậy, bạn cũng có thể xem lại mỗi mục trước khi thay thế.


Tìm văn bản có định dạng núm thể

Bạn hoàn toàn có thể tìm văn phiên bản có định dạng sệt biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc sơn sáng bằng phương pháp sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết đặt , rồi chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và nuốm thế nhằm hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên thực đơn Định dạng, hãy lựa chọn tùy chọn bạn muốn.

Nếu hộp thoại sản phẩm hai mở ra, hãy lựa chọn các tùy chọn các bạn muốn, rồi chọn OK.

Trong hộp thoại Tìm và nuốm thế, chọn Tìm tiếp hoặc Tìm tất cả.


Tìm văn bản có định dạng rõ ràng và sửa chữa thay thế định dạng

Bạn hoàn toàn có thể tìm và sửa chữa thay thế văn bạn dạng có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng phương pháp sử dụng thực đơn Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.

Ở phía trên cùng của vỏ hộp thoại, lựa chọn Thay thế.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở vỏ hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn có nhu cầu tìm.

Trên menu Định dạng, nên chọn định dạng bạn có nhu cầu tìm.

Nếu vỏ hộp thoại trang bị hai mở ra, nên chọn các tùy chọn chúng ta muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn vào hộp lân cận Thay nỗ lực bằng.

Trên thực đơn Định dạng, chọn định dạng cầm cố thế. Nếu hộp thoại sản phẩm công nghệ hai xuất hiện, hãy chọn các định dạng chúng ta muốn, rồi chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay thế tất cả hoặc Tìm tiếp.


Tìm dấu phân đoạn, vệt ngắt trang hoặc các ký tự đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi lựa chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.

Xem thêm: Karaoke Những Điều Thầy Chưa Kể (Tone Nam) Beat Lyrics, Những Điều Thầy Chưa Kể


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và cụ thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn cam kết tự quan trọng mà bạn có nhu cầu tìm.

*

Chọn Tìm tiếp.


Tìm và sửa chữa thay thế dấu phân đoạn, vết ngắt trang hoặc những ký tự quan trọng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn setup , rồi chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và cố gắng thế nhằm hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Ở phía trên cùng của hộp thoại tìm và ráng thế, chọn cố gắng thế, rồi chọn trong vỏ hộp Tìm loại gì, nhưng lại không nhập bất kỳ nội dung gì nghỉ ngơi đó. Sau này, lúc bạn lựa chọn 1 ký tự quánh biệt, Word sẽ tự động hóa đặt mã ký tự vào hộp mang lại bạn.


Lưu ý: Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và núm thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn tìm.

Chọn trong vỏ hộp Thay ráng bằng.

Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự quan trọng mà bạn có nhu cầu sử dụng để nắm thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Sử dụng ký kết tự thay mặt đại diện để tra cứu và sửa chữa văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi lựa chọn Tìm & thay thế nâng cao.

Chọn hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện.

Nếu chúng ta không thấy hộp kiểm Sử dụng ký kết tự đại diện, nên chọn lựa

*
.

Chọn thực đơn Đặc biệt, chọn cam kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Tìm gì.

*

Chọn Tìm tiếp.


Mẹo: 

Để hủy bỏ tìm kiếm vẫn thực hiện, dấn

*
+ PERIOD.

Bạn cũng hoàn toàn có thể nhập trực tiếp ký kết tự thay mặt vào vỏ hộp Tìm gì nuốm vì chọn một mục từ menu nhảy lên Đặc biệt.

Để tìm kiếm kiếm ký tự được xác định là cam kết tự đại diện, hãy nhập dấu xuyệc ngược () trước ký kết tự đó. Ví dụ: nhập ? nhằm tìm dấu hỏi.

Bạn có thể sử dụng lốt ngoặc đối chọi để nhóm những ký tự đại diện và văn bản, cũng như để thể hiện thứ tự tấn công giá. Ví dụ: tra cứu kiếm nhằm tìm "presorted" và "prevented".

Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm nhiều và thực hiện ký tự đại diện để thay thế sửa chữa chuỗi tìm kiếm bằng cụm được bố trí lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào hộp Tìm gì với 2 1 vào vỏ hộp Thay chũm bằng. Word sẽ tìm "Newman Belinda" và sửa chữa bằng "Belinda Newman".


Để thay thế sửa chữa văn bản đã tìm thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay cầm bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn cam kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Thay rứa bằng.

Chọn Thay nuốm tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Mẹo: Khi bạn thay thế văn bản, bạn cũng có thể chọn Thay thế thay do Thay nắm tất cả. Bằng phương pháp đó chúng ta cũng có thể xác thừa nhận từng thay thế sửa chữa để đảm bảo an toàn sự thiết yếu xác.


Ký tự đại điện bạn cũng có thể sử dụng

Bạn hoàn toàn có thể tinh chỉnh search kiếm bằng cách sử dụng ngẫu nhiên ký tự đại diện thay mặt nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự solo bất kỳ

?

s?t sẽ tìm "sat" và "set."

Chuỗi ký kết tự bất kỳ

*

s*d vẫn tìm "sad" với "started".

Một trong những ký tự được chỉ định

< >

wn sẽ tìm "win" với "won."

Mọi ký tự 1-1 trong phạm vi này

<->

ight đang tìm "right" cùng "sight" và "tight".

Phạm vi phải bao gồm thứ từ tăng dần.

Bất kỳ ký tự 1-1 nào, nước ngoài trừ những ký tự bên trong dấu ngoặc vuông

mst vẫn tìm "mist" với "most" nhưng chưa hẳn là "mast".

Bất kỳ ký tự 1-1 nào, nước ngoài trừ những ký tự trong phạm vi bên phía trong dấu ngoặc vuông