Có huyền sao nặng thế bỏ huyền thêm hỏi dùng may áo quần

-
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu hỏi 20: Giải câu đó:

“Có huyền, sao nặng trĩu thế

Bỏ huyền thêm hỏi, cần sử dụng may áo quần.”

Từ gồm dấu huyền là trường đoản cú gì?

Trả lời: trường đoản cú ………..

Bạn đang xem: Có huyền sao nặng thế bỏ huyền thêm hỏi dùng may áo quần

Câu hỏi 21: Điền tự trái nghĩa với từ bỏ “đói” vào vị trí trống: “Một miếng khi đói bằng một gói khi ……….”

Câu hỏi 22: Điền từ trái nghĩa với tự “nắng” vào nơi trống: “Nắng giường trưa, …………chóng tối.”

Câu hỏi 23: Điền từ phù hợp vào địa điểm trống: “Chịu thương, chịu đựng ………..”

Câu hỏi 24: Điền từ cân xứng vào chỗ trống:

Từ đồng ………. Là đa số từ kiểu như nhau về âm nhưng khác hoàn toàn nhau về nghĩa.


*

*

Câu hỏi 20: Giải câu đó:

“Có huyền, sao nặng trĩu thế

Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần.”

Từ gồm dấu huyền là từ bỏ gì?

Trả lời: trường đoản cú …chì……..

Câu hỏi 21: Điền từ trái nghĩa với trường đoản cú “đói” vào khu vực trống: “Một miếng lúc đói bằng một gói lúc ……no….”

Câu hỏi 22: Điền tự trái nghĩa với từ bỏ “nắng” vào nơi trống: “Nắng chóng trưa, …mưa………chóng tối.”

Câu hỏi 23: Điền từ cân xứng vào địa điểm trống: “Chịu thương, chịu ....khó…..”

Câu hỏi 24: Điền từ cân xứng vào vị trí trống:

Từ đồng ……âm…. Là phần lớn từ như là nhau về âm nhưng khác hoàn toàn nhau về nghĩa


Đúng 1
bình luận (0)

1. Chì

2. No

3. Mưa

4. Khó

5. Âm


Đúng 1
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương tự

Câu hỏi 14: Cặp trừ trái nghĩa trong câu “Gần công ty xa ngõ” là cặp trường đoản cú nào?

Trả lời: Là cặp từ ngay gần - …………..

Câu hỏi 15: Điền từ tương xứng vào vị trí trống: “Những người làm cùng một nghề call là đồng ……….”

Câu hỏi 16: Điền từ đồng âm vào địa điểm trống: Một nghề mang lại …. Còn rộng ……………. Nghề

Câu hỏi 17: Giải câu đố:

Để nguyên là nước mắm chấm rau

Có lốt trên đầu là lãnh đạo quân”

Từ nhằm nguyên là tự gì?

Trả lời: trường đoản cú ………..


Lớp 5 tiếng việt
4
1

Câu hỏi 13: trường đoản cú “bừng tỉnh” vào câu “Núi rừng Trường đánh như bừng tỉnh” được sử dụng với nghĩa …………

Câu hỏi 14: Điền vào chỗ trống để xong xuôi định nghĩa sau: “Từ đồng âm là đầy đủ từ tương tự nhau về âm nhạc nhưng không giống nhau về …………………”

Câu hỏi 15: các cặp tình dục từ “vì…..nê” vào câu “Vì trời mưa to cần đường khôn xiết trơn.” chỉ quan hệ tại sao kết …………..

Câu hỏi 16: rất nhiều từ bất hạnh, khốn khổ, cơ cực là từ bỏ …………….nghĩa với tự hạnh phúc.


Lớp 5 tiếng việt
3
1
Câu 8: Viết tiếp vào chỗ trống từ trái nghĩa với trường đoản cú in đậm cho hoàn chỉnh câu phương ngôn sau: Một miếng khi đói bằng một gói lúc ….............. Chép đoạn văn xuống dưới nhằm điền trường đoản cú trái nghĩa.
Lớp 5 giờ đồng hồ việt
6
1

 

Câu hỏi 5: trường đoản cú Hán Việt đồng nghĩa với từ bỏ "loài người" là tự "nhân ..........."

Câu hỏi 6: Điền đại từ vào chỗ trống trong câu ca dao: dòng có, dòng vạc, mẫu nông. Sao ................... Giẫm lúa nhà ông, hỡi cò ?

Câu hỏi 7: Điền vào chỗ trống để xong câu: Sự quá bất ngờ cao độ call là ...................ửng sốt.

Câu hỏi 8: Điền vào vị trí trống trường đoản cú trái ghĩa với tự "thắng" sẽ được câu đúng: chiến hạ không kiêu, .................... Ko nản.


Lớp 5 tiếng việt
1
2

Câu hỏi 9: Điền vào khu vực trống từ trái ghĩa với trường đoản cú "xấu" sẽ được câu đúng: Xấu bạn ................... Nết còn hơn đẹp mắt người.

Câu hỏi 10: hiện tượng sương lanh tanh (vào mùa đông) gọi là sương .................á.

Xem thêm: Sea Bubble Shooter Miễn Phí, Bắn Bong Bóng Bubble Shooter

Câu hỏi 11: Điền tự đồng âm vào vị trí trống: “…bị mưa ……………………ướt cả lông.”

Câu hỏi 12: Điền vào nơi trống: ước đ…………..ước thấy

Câu hỏi 13: Điền từ tương xứng vào nơi trống để hoàn thành câu: “Sự ngạc nhiên cao độ hotline là ................... Sốt.


Lớp 5 tiếng việt
4
2

Bài 4: Điền trường đoản cú

Câu hỏi 1: Từ dùng để tả chiều rộng gọi là bao ............................. .

Câu hỏi 2: Điền từ đồng nghĩa tương quan với từ "to" vào nơi trống để xong câu: Ăn khổng lồ nói .............

Câu hỏi 3: Điền từ bỏ để ngừng câu tục ngữ: Khoai khu đất .................., mạ đất quen.

Câu hỏi 4: Điền vào địa điểm trống trường đoản cú trái ghĩa với từ "sống" và để được câu đúng: Đoàn kết là sống, phân chia rẽ là .................


Lớp 5 giờ việt
3
0

Câu 1: (1đ) Tìm phần lớn cặp từ bỏ trái nghĩa nhằm điền vào khu vực trống trong số câu tục ngữ, thành ngữ sau:

- Trước ...............sau ...............

 - Đi hỏi ...............về đơn vị hỏi...............

- ...............thác...............ghềnh

- ............... Kính ............... Nhường


Lớp 5 giờ việt
1
0

Cặp trường đoản cú trái nghĩa nào phù hợp để điền vào địa điểm trống trong câu sau:

Non.......nước........


Lớp 5 giờ việt
2
1

Câu hỏi 7:

Điền từ tương thích vào nơi trống: Không giữ kín, nhưng mà để mọi tín đồ đều có thể biết thì được call là ...........

Câu hỏi 8:

Điền từ phù hợp vào chỗ trống: mạnh dạn bạo, gan góc, ko sợ nguy hại thì được gọi là ..........

Câu hỏi 9:

Điền trường đoản cú hô ứng tương thích vào nơi trống: Gió ......... to, phi thuyền càng lướt cấp tốc trên phương diện biển.

Câu hỏi 10:

Điền từ tương thích vào chỗ trống: Lối sống cùng nếp nghĩ đã tạo nên từ lâu đời và được truyền từ gắng hệ này sang nỗ lực hệ không giống thì được hotline là ...........

 


Lớp 5 giờ việt
1
1

Lớp học tập trực đường

Toán 5- Cô Trang tiếng Anh 5- Cô hương thơm Toán 5- Thầy Phương giờ Việt 5- Cô Tú Anh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực đường

Toán 5- Cô Trang tiếng Anh 5- Cô mùi hương Toán 5- Thầy Phương giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)