ĐỊNH KHOẢN BẢO HIỂM XÃ HỘI

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư 133 và 200 như: Hạch toán bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, ngân sách đầu tư công đoàn, thuế thu nhập cá nhân cá nhân; Hạch toán tiền bầu sản bé đau, cách hạch toán tiền trợ thì ứng lương...

Bạn đang xem: Định khoản bảo hiểm xã hội

- các tháng kế toán tiền lương buộc phải tính tiền lương và phụ thuộc Bảng tính lương đó cố nhiên Phiếu đưa ra lương cho nhân viên để hạch toán ngân sách chi tiêu tiền lương và các khoản trích theo lương, ví dụ như sau:

*

- vào bảng tính lương sẽ phải liệt kê rõ ràng các khoản như: chi phí lương, chi phí thưởng, thuế TNCN, những khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (tỷ lệ trích) ... để hạch toán, chi tiết từng bước như sau:

1. Hạch toán khi tính lương mang đến nhân viên:

Nợ những TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 ...(Tùy từng mục đích trả lương cho thành phần nào như: thành phần quản lý, bộ phận bán hàng, thành phần sản xuất..., Và dn bạn thực hiện theo Thông tứ 133 tốt Thông tứ 200 mà chúng ta hạch toán vào đó nhé.

có TK: 334.

Ví dụ 1: Cũng là chi tiêu nhân công sản xuất.- nếu như theo Thông bốn 200 thì hạch toán vào 622 -> Nợ 622 / có 334- nếu như theo Thông tư 133 thì hạch toán vào 154 -> Nợ 154 / tất cả 334

Ví dụ 2:- Công kế toán Thiên Ưng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200. Hồi tháng có nhân viên cấp dưới A: Đầu tháng có tác dụng ở bộ phận quản lý -> cuối tháng điều thanh lịch làm bộ phận sản xuất -> Thì trong tháng đó đang phải bóc lương cho nhân viên A nhằm hạch toán, cụ thể như sau:- Phần tiền lương đầu tháng làm ở phần tử quản lý, hạch toán: Nợ 6421 / tất cả 334- Phần tiền lương cuối tháng làm ở thành phần sản xuất, hạch toán: Nợ 6271 / gồm 334Lưu ý: câu hỏi lựa chọn chính sách kế toán theo Thông tư 133 hay 200 là tùy nằm trong vào quy mô của Doanh nghiệp.

Chi ngày tiết xem tại đây nhé: Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa cùng nhỏ.

---------------------------------------------------------------------------------------

2. Hạch toán những khoản bảo đảm xã hội:

- Hạch toán phần tính vào ngân sách của DN:

Nợ TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642:Tiền lương tham gia BHXH x23,5%(Cũng tùy từng bộ phận và chính sách kế toán như bên trên phần 1 nhé)

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 17,5%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3%

Có TK 3386 – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1%(Theo TT 200).

(Nếu theo Thông tứ 133, BHTN là: 3385)

Có TK 3382 – ngân sách đầu tư công đoàn: 2%.

- Hạch toán phần trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

Có TK 3386 – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%(Theo TT 200)

(Nếu theo Thông tứ 133BHTNlà: 3385)

Lưu ý:- chúng ta phải sáng tỏ được kinh phí công đoàn cùng Đoàn tổn phí công đoàn nhé.- Kế toán doanh nghiệp chỉ hạch toán kinh phí công đoàn nhé -> Còn Đoàn tầm giá công đoàn thì không hạch toán vào sổ sách kế toán tài chính của DN, chúng ta theo dõi nội bộ nhé.

Chi máu xem trên đây: Quy định về ngân sách đầu tư công đoàn và đoàn chi phí công đoàn.

Xem thêm: Tôi Từng Hầu Kiện Vì Phim Nguyễn Ái Quốc Ở Hồng Kông ", Xem Phim Nguyễn Ái Quốc Ở Hồng Kông

----------------------------------------------------------------------------------------

3) Hạch toán Thuế TNCN cho người Lao Động (nếu có):

- khi khấu trừ thuế TNCN phải nộp của nhân viên: (Chỉ hạch toán những nhân viên cấp dưới phải nộp thuế thuế TNCN nhé)

Nợ TK 334: Số thuế TNCN khấu trừ.

Có TK 3335.

- lúc nộp chi phí thuế TNCN: (Phải gồm Giấy nộp chi phí vào ngân sách)

Nợ TK: 3335.

tất cả TK: 111, 112

----------------------------------------------------------------------------------------------

4) Hạch toán nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Chú ý: lúc nào DN sẽ nộp tiền -> có nghĩa là đã tất cả giấy nộp tiền mang lại cơ quan liêu BHXH với Liên đoàn Lao hễ Quận (Huyện) thì mới được hạch toán nhé:

Nợ TK 3383: 25,5% (Nộp mang đến cơ quan tiền BHXH).

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3386 : 2%(Nếu theo TT 200)

(Nếu theo Thông tứ 133BHTNlà: 3385)

Nợ TK 3382: 2% (Nộp đến Liên đoàn Lao hễ Quận (Huyện)).

Có TK 1111/ TK 1121: Tổng 34%

--------------------------------------------------------------------------------------

5) Hạch toán đưa ra trả Lương mang đến Công nhân viên:

- khi trả lương mang lại nhân viên:

Nợ TK 334

Có TK 1111/ TK 1121

- Nếu nhân viên cấp dưới ứng trước lương:

Nợ TK: 334.

tất cả TK: 111, 112

----------------------------------------------------------------------------------------

6. Hạch toán tiền chính sách thai sản, bé đau...:

- lúc tính số tiền chế độ thai sản, nhỏ đau nên trả cho tất cả những người lao động:Nợ TK: 338

gồm TK: 334

- Khi nhận thấy tiền của phòng ban BHXH đưa về Doanh nghiệp:

Nợ TK: 111, 112

bao gồm TK: 3383

- khi trả tiền chính sách thai sản, ốm đau mang đến nhân viên:

Nợ TK: 334.

có TK: 111, 112

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn làm giỏi công việc!

Các bạn muốn được tìm làm rõ hơn cùng học biện pháp lập báo cáo tài chính, report quyết toán thuế trên phần mềm bằng hội chứng từ thực tế...