Giải sbt tiếng anh 7 unit 1: back to school

Câu 1. Look at the cards. Complete the conversationsCâu 2. Complete the card for yourself and write a similar conversation like the one in exercise 1.Câu 3. Look at the results of the survey. Then write the answers khổng lồ the questions.Câu 4. Write similar questions và answers about Bao, Cuong, Du and Thu Ha.

Bạn đang xem: Giải sbt tiếng anh 7 unit 1: back to school


Câu 1. Look at the cards. Complete the conversations

( Nhìn vào tấm thiệp. Xong xuôi đoạn hội thoại) 

*

a)

 

 

Interviewer :

Good morning. What’s your name? •

 

Thao :

My name’s Thao.

 

Interviewer :

What.............................................................

..... , Thao?

Thao :

It’s Tran.

 

Interviewer :

Thank you. Where........................................

?

Thao :

15 Le Loi Street, da Nang City.

"

Interviewer :

What class...................................................

?

Thao :

I’m in class 7B.

 

Interviewer :

How..............................................................

?

Thao :

I’m 13.

 

b)

 

 

Interviewer :

Good morning. What’s your name?

 

Trung :

My name’s Trung.

 

Interviewer :

What.............................................................

...., Trung?

Trung :

It’s.....................

 

Interviewer :

Thank you. Where........................................

?

Trung :

 

 

Interviewer :

What class...................................................

?

Trung :

 

 

Interviewer :

How..............................................................

?

Trung :

........................................................

 

 

Đáp án

Interviewer :

Good morning. What’s your name? 

 

Thao :

My name’s Thao.

 

Interviewer :

What is your family name

, Thao?

Thao :

It’s Tran.

 

Interviewer :

Thank you. Where vì you live

?

Thao :

15 Le Loi Street, da Nang City.

"

Interviewer :

What class are you in ?

?

Thao :

I’m in class 7B.

 

Interviewer 

How old are you

?

Thao :

I’m 13.

 

b)

 

 

Interviewer :

Good morning. What’s your name?

 

Trung :

My name’s Trung.

 

Interviewer :

What is your family name

, Trung?

Trung :

It’s Do

 

Interviewer :

Thank you. Where do you live

?

Trung :

 54 Tran Phu Street, Vinh City

 

Interviewer :

What class are you in

?

Trung :

 I"m in class 7B

 

Interviewer :

How old are you ?

?

Trung :

14

 

Dịch :

a)

Người rộp vấn: xin chào buổi sáng. Tên em là gì?

Thảo : tên em là Thảo

NPV : Tên bọn họ của em là gì , Trung?

Thảo : Nó là Đỗ ạ.

NPV : Cảm ơn em, Em sống ở đâu ?

Thảo : 15 Đường Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng.

NPV : Em học lớp nào?

Thảo : Em học lớp 7B.

NPV : Em từng nào tuổi?

Thảo : 13 ạ.

b) 

Người bỏng vấn: kính chào buổi sáng. Thương hiệu em là gì?

Trung : tên em là Trung

NPV : Tên chúng ta của em là gì , Trung?

Trung : Nó là Đỗ ạ.

NPV : Cảm ơn em, Em sống nơi đâu ?

Trung : 54 Đường trằn Phú, thành phố Vinh

NPV : Em học lớp nào?

Trung : Em học lớp 7B.

NPV : Em từng nào tuổi?

Trung : 14 ạ. 

 

Câu 2. Complete the thẻ for yourself và write a similar conversation like the one in exercise 1.

Hoàn thành thẻ cho mình và viết một cuộc đối thoại tương tự như trong bài xích tập 1.

*

Đáp án

Gợi ý tuân theo mẫu sau:

*

 

Câu 3Look at the results of the survey. Then write the answers to lớn the questions.

( Xem công dụng của cuộc khảo sát. Tiếp đến viết câu trả lời cho các câu hỏi)

No.

Name

Age

Address

Distance to lớn school

Means of transport

Living with

1

Tran Thanh An

14

15 Tran Hung Dao

3 km

Bicycle

Parents

2

Pham tung Bao

13

27 Nguyen DƯ

4 km

Bicycle

Aunt

3

Le Manh Cuong

13

134 Le Loi

300 m

Walking

Uncle

4

Nguyen Dinh Du

14

72 Cao cha Quat

8 km

Bus

Parents

5

Phan Thi Thu Ha

13

93 Tran Phu

. 500 m

Walking

Grandfather

a) How old is An? An là từng nào tuổi?

She is 14. Cô ấy 14 tuổi.

b) What is her family name? Họ của cô ấy là gì?

c) Where does An live? An sống làm việc đâu?

d) How far is it from her house to school? Nhà của cô ấy đến trường bao xa?

e) How does An go to school? An đến lớp như nắm nào?

f) Who does An live with? Ai sinh sống với ai? 

Đáp án

b) It"s Tran . Họ của cô ấy ấy là Trần

c) 15 Tran Hung Dao.

d) It"s 3 km from her house to the school. Từ bên cô ấy mang đến trường xa 3 cây số. 

e) An goes to school by bicycle. Cô ấy mang đến trường bởi xe đạp. 

f) An lives with her parents. An sinh sống với bố mẹ cô ấy. 

 

Câu 4. Write similar questions & answers about Bao, Cuong, Du và Thu Ha.

( Viết câu hỏi và câu trả lời tương từ bỏ về Bảo, Cường, Du với Thu Hà.)

a) ...........................................................................................................

b) ...........................................................................................................

c) ...........................................................................................................

d) ..........................................................................................................

e) ..........................................................................................................

f) ........................................................................................................... 

Đáp án

Gợi ý tuân theo mẫu sau bằng cách thay thương hiệu và thông tin của từng bạn cho đam mê hợp

a) How old is An? An là bao nhiêu tuổi?

She is 14. Cô ấy 14 tuổi.

Xem thêm: Xem Phim Người Sói Teen Phần 5 ), Phim Người Sói Teen Phần 5

b) What is her family name? Họ của cô ấy là gì?

c) Where does An live? An sống làm việc đâu?

d) How far is it from her house to school? Nhà của cô ấy đến trường bao xa?

e) How does An go to lớn school? An tới trường như nắm nào?

f) Who does An live with? Ai sống với ai? 

Trả lời

b) It"s Tran . Họ của cô ấy ấy là Trần

c) 15 Tran Hung Dao.

d) It"s 3 km from her house to the school. Từ công ty cô ấy mang đến trường xa 3 cây số. 

e) An goes to lớn school by bicycle. Cô ấy đến trường bởi xe đạp. 

f) An lives with her parents. An sinh sống với bố mẹ cô ấy. 

 

Câu 5. Write the answers khổng lồ the questions about yourself.

 ( Viết câu vấn đáp cho các thắc mắc về bạn dạng thân bạn.)

a) What is your name? ( Tên các bạn là gì?)

b) How old are you? ( Bạn từng nào tuổi? )

c) Where do you live? ( Bạn sống ngơi nghỉ đâu?)

d) How far is it from your house to lớn school? ( Nhà của doanh nghiệp đến ngôi trường bao xa?)

e) How do you go to school? ( Bạn đến lớp như núm nào?)

f) Who bởi you live with? ( Bạn sống tầm thường với ai?) 

Đáp án

Tùy vào câu trả lời của học sinh về bản thân mình. Phụ thuộc vào gợi ý bài xích 3, 4 bên trên 

 

Câu 6There is one mistake in each sentence. Underline then correct the mistakes.

( Có một lỗi trong mỗi câu. Gạch ốp dưới kế tiếp sửa lỗi.)  

a) I from England.

b) My name Mai.

c) This is Paul. He teach French. 

d) - What is your addresses ?

- It"s 150 Kim Ma Street.

e) My daughter"s name are Hoa.

f) Where"s he at the moment ?

- He"s in home.

g) Does she likes sports?

h) - How long is it from here lớn your school?

- It"s about 3 km 

Đáp án

a) I am from England.

b) My name is Mai.

c) He teaches French.

d) What is your address?

e) My daughter"s name is Hoa.

f) He"s at home.

g) Does she like sports?

h) How far is it from here khổng lồ your school?

Dịch

a) Tôi tới từ nước Anh.

b) tên tôi là Mai.

c) Ông dạy tiếng Pháp.

d) Địa chỉ của người sử dụng là gì?

e) Tên đàn bà tôi là Hoa.

f) Anh ta nghỉ ngơi nhà.

g) Cô ấy ưa thích thể thao?

h) đơn vị trường của khách hàng xa tới mức nào? 

 

Câu 7. Read the dialogue, then complete the student thẻ of Hieu.

( Đọc hội thoại, tiếp nối điền không thiếu thốn thẻ học viên của Hiếu.)

 

 

Family name:

STUDENT CARD

(1)............................. Middle name : THU

Given name:

(2).............................

Grade:

(3).............................

Age:

(4).............................

School:

Thuc Nghiem Secondary School

School address: (5)..............................................

Home address:

(6).........................................

A: How vì chưng you do.

B: How vì chưng you do. My name is Trung. What’s your name?

A: My name is Hieu, my family name’s Hoang. Glad to lớn meet you.

B: Me, too. Where are you living now, Hieu?

A: At 225 Kim Ma Street.

B: Are you a student at Thuc Nghiem Secondary School?

A: Yes, I am. I’m in class 7A3.

B: Oh, you must be 13 then. What is your school address? Maybe I will come by some time.

A: It’s 50 Lieu Giai Street. Oh, 7 have lớn go now, but I hope to see you at my school.

B: OK, bye.

Dịch

A: Xin chào.

B: Xin chào. Thương hiệu tôi là Trung. Tên chúng ta là gì?

A: Tôi tên là Hiếu, thương hiệu tôi là Hoàng. Khôn xiết vui được gặp gỡ bạn.

B: Tôi cũng vậy. Bây chừ bạn đang ở đâu, Hiếu?

A: tại 225 Kim Mã.

B: bạn là sinh viên trường thcs Thúc Nghiêm?

A: Vâng, tôi đây. Tôi đang ở lớp 7A3.

B: Oh, bạn phải 13 tuổi rồi. Địa chỉ ngôi trường học của công ty là gì? chắc hẳn rằng tôi đã đến một thời gian.

A: Đây là 50 Liễu Giai. Oh, 7 cần đi bây giờ, tuy thế tôi hy vọng sẽ quan sát thấy các bạn ở trường học tập của tôi.

B: OK, lâm thời biệt. 

Đáp án 

 

 

Family name:

STUDENT CARD

(1) Hoang Middle name : THU

Given name:

(2) Hieu

Grade:

(3) 7A3

Age:

(4) 13

School:

Thuc Nghiem Secondary School

School address: (5) 50 Lieu Giai

Home address:

(6) 225 Kim Ma

 

Câu 8. Write WH-questions for the underlined parts. The first one is done for you.

( Viết WH-câu hỏi cho những phần gạch chân. Ví dụ thứ nhất được thực hiện cho bạn.) 

a) My family and I live on 49 Hai ba Trunq Street. (Where)

----> Where bởi your family & you live?

b) My mother is a receptionist at the Cleverlearn Language Centre. (What)

( Mẹ tôi là nhân viên cấp dưới tiếp tân trên Trung tâm ngữ điệu Cleverlearn)

.............................................................................................. ?

c) It’s about 2 kilometers from my house to the movie theatre. (How far)

 

( Nó phương pháp nhà tôi khoảng tầm 2 km về rạp chiếu phim giải trí phim)

................................................................................................

d) We have math & literature every Monday morning. (When)

( chúng ta có toán và văn học tập mỗi sáng sản phẩm công nghệ Hai)

.......................................................................................... ?

e) In hot weather, people often feel thirsty. (How)

( Trong khí hậu nóng, bạn ta thường cảm giác khát)

.......................................................................................... ?

f) All the students in class 7A3 come from Ha Noi. (Where)

( Tất cả học sinh lớp 7A3 đến từ Hà Nội)

............................................................................................... ?

Đáp án

b) What does your mother do? Mẹ bạn làm nghề gì?

c) How far is it from your house khổng lồ the movie theatre? Bao xa từ nhà bạn đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim?

d) When vì chưng you have Math and Literature? Khi nào chúng ta có môn Toán với Ngữ Văn?

e) How vì chưng people feel, in hot weather ? Mọi người cảm thấy như thế nào khi tiết trời nóng?

f) Where do all the students in class 7A3 come from? Tất cả các học viên lớp 7A3 đến từ đâu?