Hàm trị tuyệt đối trong c

-

Trong bài viết này bọn họ học cách sử dụng hàm abs() vào C / C++. Đây là một hàm được áp dụng để tính giá bán trị tuyệt vời của một trong những trong ngôn ngữ lập trình C cùng C++.Bạn sẽ xem: Trị tuyệt vời nhất trong c

Hàm abs() là một hàm có sẵn trong tủ sách math, do vậy để áp dụng nó các bạn cần import vào sẽ nhé: #include.Bạn vẫn xem: Trị hoàn hảo trong c

Cú pháp hàm abs() trong C / C++

Hàm abs() là hàm được áp dụng để tính giá bán trị hoàn hảo nhất của một số. Nó nhận một vài làm đối số, kế tiếp trả về giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số đó.

Bạn đang xem: Hàm trị tuyệt đối trong c

Cú pháp:

Trong đó x là một số trong những được truyền vào nhằm tính giá trị truyệt đối.

Ví dụ hàm abs() trong C / C++

Trong phần này minh sẽ triển khai hai ví dụ áp dụng hàm abs() để các chúng ta có thể so sánh hiệu quả giữa nhì ví dụ nhé.

Xem thêm: Xem Phim Tùy Đường Diễn Nghĩa Thuyết Minh, Xem Phim Tùy Đường Diễn Nghĩa

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình đã khai báo với khởi chế tác giá trị cho trở thành x là 50, tiếp nối gọi hàm abs() để tính giá chỉ trị hoàn hảo cho x.

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo cùng khởi chế tạo ra giá trị cho trở thành x là 50 double x = 50, result; //sử dụng hàm abs() nhằm tính giá chỉ trị tuyệt đối của số x result = abs(x); //hiển thị hiệu quả ra màn hình hiển thị cout Kết quả:

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo với khởi tạo giá trị cho biến đổi x là -5.7 double x = -5.7, result; //sử dụng hàm abs() để tính giá bán trị tuyệt đối của số x result = abs(x); //hiển thị tác dụng ra màn hình hiển thị cout Kết quả:

Như vậy là chúng ta đã tìm kiếm hiểu hoàn thành hàm abs() trong C / C++. Đây là 1 trong hàm được sử dụng không ít trong các bài tập toán học, bởi vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để có thể nhớ nó nhé. Ở các bài tiếp theo sau mình vẫn tiếp tục giới thiệu các hàm thịnh hành trong C / C++, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận vẫn đóng, nếu có vướng mắc hãy đặt thắc mắc tại hoicode.com để admin trả lời.

Danh sách các hàm
Hàm acos() vào C / C++
Hàm asin() vào C / C++
Hàm atan() vào C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() vào C / C++
Hàm abs() vào C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() vào C / C++
Hàm fmax() với fmin() trong C / C++
Hàm log() vào C / C++
Hàm pow() vào C / C++
Hàm round() vào C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++
2020 - scottswineblog.com. All Right Reserved Theme GoodNews, căn cơ Codeigniter, VPS mua tại Tinohost
*

Nếu chúng ta phát hiện lỗi sai link, câu chữ sai, hay là 1 lỗi bất kể nào đó trên trang này thì nên cho mình biết nhé. Cám ơn bạn!