Harry potter 5: harry potter và mệnh lệnh phượng hoàng hd vietsub + lồng tiếng

-

Harry khó tính bởi vì bị bỏ rơi ở trong nhà Dursley trong mùa htrần, cậu ngờ rằng Chúa tể hắc ám Voldemort sẽ tập hòa hợp lực lượng, với vị cậu bao gồm nguy cơ tiềm ẩn bị tấn công, những người Harry luôn xem là nhiều người đang nạm bít giấu hành tung cậu.

Bạn đang xem: Harry potter 5: harry potter và mệnh lệnh phượng hoàng hd vietsub + lồng tiếng

Cuối cùng, sau khoản thời gian được giải cứu, Harry tò mò ra rằng giáo sư Dumbledore đã tập hòa hợp lạiHội Phượng Hoàng– một đoàn quân kín đã làm được Ra đời từ các năm trước nhằm mục đích ngăn chặn lại Chúa tể Voldemort. Tuy nhiên, Sở Pháp thuật ko ủng hộ Hội Phượng Hoàng, số đông lời đơm đặt hối hả được đăng tải bên trên Nhật báo Tiên tri – một tờ báo của giới phù tbỏ, Harry sợ hãi rằng hết sức có công dụng cậu sẽ đề xuất đảm nhận trách nát nhiệm ngăn chặn lại cái ác một mình.


- Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 01-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 02-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương thơm 03-- Harry Potter và Hòn đá phù tdiệt - Chương 04-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 05-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 06-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 07-- Harry Potter và Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 08-- Harry Potter và Hòn đá phù tbỏ - Chương 09-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 10-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 11-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Cmùi hương 12-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 13-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương thơm 14-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tdiệt - Chương thơm 15-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 16-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 17 (End)- Tập 2: Harry Potter và Phòng cất túng thiếu mật-- Harry Potter và Phòng cất bí mật - Chương 01-- Harry Potter cùng Phòng cất bí mật - Cmùi hương 02-- Harry Potter cùng Phòng đựng kín - Chương 03-- Harry Potter với Phòng chứa kín - Chương thơm 04-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 05-- Harry Potter và Phòng cất kín - Chương 06-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Chương thơm 07-- Harry Potter với Phòng cất bí mật - Cmùi hương 08-- Harry Potter và Phòng đựng kín - Chương thơm 09-- Harry Potter với Phòng đựng bí mật - Cmùi hương 10-- Harry Potter với Phòng đựng bí mật - Chương 11-- Harry Potter và Phòng cất kín - Chương 12-- Harry Potter với Phòng đựng bí mật - Chương thơm 13-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Cmùi hương 14-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Cmùi hương 15-- Harry Potter và Phòng cất kín đáo - Chương thơm 16-- Harry Potter và Phòng đựng bí mật - Chương 17-- Harry Potter cùng Phòng cất kín - Cmùi hương 18 (End)- Tập 3: Harry Potter Và Tên tù nhân ngục tù Azkaban-- Harry Potter Và Tên tội phạm nhân ngục Azkaban - Chương 01-- Harry Potter Và Tên tù túng nhân lao tù Azkaban - Chương 02-- Harry Potter Và Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Chương thơm 03-- Harry Potter Và Tên tầy nhân ngục Azkaban - Chương 04-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân ngục Azkaban - Chương thơm 05-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 06-- Harry Potter Và Tên tội phạm nhân ngục Azkaban - Chương 07-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 08-- Harry Potter Và Tên tù nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 09-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 10-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân ngục tù Azkaban - Chương 11-- Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Chương 12-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 13-- Harry Potter Và Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 14-- Harry Potter Và Tên tầy nhân ngục tù Azkaban - Chương 15-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 16-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 17-- Harry Potter Và Tên tù nhân lao tù Azkaban - Chương 18-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 19-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 20-- Harry Potter Và Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Chương thơm 21-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter cùng Chiếc ly lửa-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 01-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương thơm 02-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 03-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 04-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương thơm 05-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương thơm 06-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 07-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 08-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 09-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 10-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương thơm 11-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương 12-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Cmùi hương 13-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương 14-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 15-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 16-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 17-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 18-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 19-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương thơm 20-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 21-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 22-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 23-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 24-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 25-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 26-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 27-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 28-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Cmùi hương 29-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 30-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 31-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 32-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 33-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 34-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 35-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương thơm 36-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 36-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương thơm 37 (End)- Tập 5: Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 01 --> 02-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 03 --> 04-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 05 --> 06-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 07 --> 08-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 09 --> 10-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 11 --> 12-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 13 --> 14-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 15 --> 16-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 17 --> 18-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 19 --> 20-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 21 --> 22-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 23 --> 24-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 25 --> 26-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 27 --> 28-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 29 --> 30-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 31 --> 32-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 33 --> 34-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 35 --> 36-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 37 --> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter cùng Hoàng tử lai-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 01-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 02-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 03-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 04-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 05-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 06-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 07-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 08-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 09-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 10-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 11-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 12-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 13-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 14-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 15-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 16-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 17-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 18-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 19-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 20-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 21-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 22-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 23-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 24-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 25-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 26-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 27-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 28-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 29-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 30 ( Hết )- Tập 7: Harry Potter với Bảo bối tử thần-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 01-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 02-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 03-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 04-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 05-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 06-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 07-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 08-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 09-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 10-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 11-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 12-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 13-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 14-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 15-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 16-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 17-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 18-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 19-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 21-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 22-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 23-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 24-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 25-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 26-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 27-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 28-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 30-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 31-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 32-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 33-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 34-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 34-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 35-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 36- Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter-- 1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận thông thường kết Cúp Quidditch Thế Giới-- 2.

Xem thêm: Tự Học Nói Tiếng Trung Quốc Phổ Thông Cấp Tốc Cho Mọi Cấp Độ

Gặp gỡ nhân trang bị mới trong đái tngày tiết Harry Potter - Celestina Warbeck-- 3. Dolores Jane Umbridge-- 4. Drateo Malfoy-- 5. Vernon & Petunia Dursley-- 6. Yêu tinh Peeves