Hoàng hậu 7 ngày tập 11

Hoàng hậu 7 ngày được xây dựng dựa trên câu chuyện lịch sử về hoàng hậu Dang Yeong – vị trung điện có thời gian tại vị ngắn duy nhất triều JoseonShin Chae Gyung (Park Min Young) là phụ nữ một đại thần, yêu đại quân Lee Yeok. Chae Gyung chỉ ngồi trên ngôi vị vương vãi phi được 7 ngày rồi bị truất phế truất, đổi mới vị trung điện tại vị ngắn nhất trong kế hoạch sử. Định mệnh đã sắp đặt để bạn nữ bị cuốn vào lưới tình và trận chiến giành ngôi giữa hai vị vương tử Lee Yeok (Yeon Woo Jin đóng) với Lee Yoong (Lee Dong Gun).