Hướng dẫn học võ vịnh xuân quyền đơn giản tại nhà, 5 bài tập online cơ bản về vịnh xuân

-

Thật hiếm gồm một võ phái nào không giống chỉ dựa trên nền tảng gốc rễ một vài bài quyền và bài bác binh khí như vậy. Tuy nhiên, Vĩnh Xuân quyền không nhấn mạnh vào tính hình thức và cho nên rất trở ngại để đổi mới một hệ thống để biểu diễn. Cùng làm một vòng sơ lược 3 bài quyền căn bản Tiểu Niệm Đầu, trung bình Kiều cùng Tiêu Chỉ trong Vĩnh Xuân Quyền. Các bài quyền không phản ánh tính chất quy ước cho các chiêu thức, phân thế rõ ràng từng chiêu tiến công hay bảo vệ (chẳng hạn như một số võ phái dạy đòn thế theo phong cách khi kẻ thù đấm thì ta đỡ chũm nào cùng phản công ra sao), mà là những nguyên lý tấn công và bảo vệ rất yêu cầu sự sáng chế của môn sinh khi ứng dụng thực chiến.

1. đái niệm đầu (Sil Lim Tao)


Bạn đang xem: Hướng dẫn học võ vịnh xuân quyền đơn giản tại nhà, 5 bài tập online cơ bản về vịnh xuân

*
Tiểu Niệm Đầu

Bài quyền này (còn gồm những tên thường gọi khác như tè luyện đầu, đái hình ý, Tam bái phật), là căn bản để môn sinh thành thạo những mẹo nhỏ đặc trưng của Vĩnh Xuân như than thủ, bàng thủ, cổn thủ, nhật từ bỏ xung quyền, khuyên răn thủ, tán thủ, phục thủ, phách thủ, đấm tam tinh còn gọi là tam xung chùy là tiến hành đấm liên tục 3 dòng trong một nhịp tiến công v.v. Trên một tấn pháp duy nhất từ trên đầu đến cuối bài xích là Kiềm dương mã tự, giỏi nhị trường đoản cú kiềm dương mã áp dụng ở tư thế bao gồm diện, thiết yếu thân, nên nói một cách khác là chính thân nhị trường đoản cú kiềm dương mã. 

Lời thiệu:

Theo Diệp Vấn (tự thừa nhận là Vĩnh xuân cội – Original Wing chun):

1. Mã khai cung cấp bộ đưa ra nhị tự kiềm dương mã2. Giao thoa than thủ – giao thoa chén bát thủ – cổn thủ thâu quyền3. Nhật từ xung quyền – răn dạy thủ thâu quyền (tả – hữu)4. Than thủ – chào bán khuyên thủ – hộ thủ – phục thủ5. Trắc chưởng – chánh chưởng – than thủ – khuyên thủ thâu quyền6. Tả hữu án thủ – hậu án thủ – tiền án thủ7. Lan thủ – phất thủ – lan thủ – song chẩm thủ – tiêu chỉ thủ8. Ngôi trường kiều án thủ – song đề thủ – thâu quyền9. Trắc chưởng – hoành chưởng thâu quyền10. Than thủ – chẩm thủ – quát lác thủ11. Lao thủ – hạ lộ hoành chưởng – thâu quyền12. Bàng thủ – than thủ – ấn chưởng – thâu quyền13. Bay thủ – liên trả xung quyền – thâu cước

2. Khoảng Kiều (Chum Kiu)


Xem thêm: Bình Minh Đó Nơi Chúng Ta Đã Tựa Đầu Vào Vai Nhau Lời, Tất Cả Sẽ Thay Em

*
Tầm Kiều

Lời thiệu :

1. Mã khai buôn bán bộ đưa ra nhị từ kiềm dương mã2. Giao trét than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền3. Nhật từ bỏ xung quyền – khuyên nhủ thủ thâu quyền4. Xuyên kiều – gửi mã cập lan thủ (tả hữu phê tranh)5. Tuy nhiên phục thủ – phách thủ – chánh chưởng cập hộ thủ6. Gửi thân lan thủ – giao bôi than thủ – cập gửi thân bàng thủ7. Lan thủ xung quyền – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – răn dạy thủ thâu quyền8. Nỗ lực lan – trắc thân lan thủ khởi đề thoái9. Hoành đạp cỗ trắc thân bàng thủ – cập trắc thân giao thoa than thủ tam thức10. Trừu quý ông quyền – phục thủ – thoát thủ – khuyên nhủ thủ thâu quyền11. Trực đăng thoái – đạp cỗ đê bàng thủ – cập tuy vậy than thủ – chánh thân tuy vậy vấn thủ12. Tuy vậy trất thủ – tuy nhiên ấn chưởng – thâu quyền13. đưa thân trắc sinh thoái – trắc thân án thủ – đàn kiều xung quyền (3 lần)14. Liên hoàn xung quyền – khuyên nhủ thủ thâu thức

3. Tiêu chỉ


*
Tiêu chỉ

Tiêu chỉ tuyệt Phiêu chỉ (phóng ngón tay) cho thấy thêm tinh thần của bài. Đây là lever tột cùng để chiến đấu tự do, với những ngón tay choãi thẳng xỉa dẫn đạo linh động thay vì chưng một nỗ lực đấm có đặc thù cương mãnh. Bài áp dụng nguyên lý “dĩ công vi thủ” (lấy công làm cho thủ) và “dĩ đả vi tiêu” (lấy đánh có tác dụng hóa giải), “dùng eo phát lực” với “lực cửa hàng chỉ”.

Những kĩ thuật new là quải tranh, trắc thân vấn thủ, thượng hạ sạn thủ, khuyên cat thủ, thượng hạ canh thủ và bộ pháp khấu bộ. Riêng cố đánh chỏ, bỏ ra phái Hồng Kông chỉ gồm một đòn (chỏ đánh chéo từ trên xuống), sau Diệp chuẩn thêm hai nạm khác: phê trửu (chỏ tiến công ngang) cùng cập chửu (chỏ đánh chéo cánh từ dưới lên) bổ sung từ bỏ ra phái Quảng Đông, cho bài bác một nhan sắc thái đặc biệt quan trọng linh hoạt.

Lời thiệu gốc:

1. Mã khai buôn bán bộ đưa ra nhị từ bỏ kiềm dương mã2. Giao quẹt than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền3. Nhật trường đoản cú xung quyền (tiêu chỉ thủ) – khuyên cát thủ thâu quyền4. đưa thân quải tranh (tam thức) – tiêu chỉ thủ thâu quyền5. Khẩu bộ – đưa thân quải tranh – tiêu chỉ thủ – thượng lộ sạn thủ6. Phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên răn thủ thâu quyền7. Gửi thân quải tranh – tiêu chỉ thủ – hạ lộ sạn thủ8. Phất thủ – phục thủ – bay thủ – khuyên thủ thâu quyền9. Gửi thân thượng hạ canh thủ (tam thức) – phục thủ – bay thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)10. Trắc thân vấn thủ (tam thức) – chẩm thủ – đưa thân phục thủ – bay thủ – khuyên răn thủ thâu quyền (tả – hữu)11. Tiêu chỉ thủ (tứ thức) – chuyển thân thượng lộ sạn thủ – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)12. Cố gắng nã thủ – trừu nam nhi quyền – ấn chưởng thâu quyền13. Tam cúc cung đại huýnh trả thủ (tam thức)14. Liên trả xung quyền – khuyên thủ thâu quyền