Nhiệm vụ tân thủ võ lâm 1

-

Anh hùng nhân kiệt khi hành tẩu giang hồ nước tại các vùng đất mới có lẽ rằng sẽ có rất nhiều ngạc nhiên và phần đông điều thắc mắc. Khả năng hướng dẫn tân thủ bên dưới đây sẽ giúp đỡ ích phần nào mang lại quý nhân sĩ tiện lợi hơn trong quá trình hòa nhập cùng nhân loại Võ Lâm Truyền Kỳ:

Hình ảnhHướng dẫn
*
*
Bảng quan sát và theo dõi nhiệm vụ.Nhấp vào trong dòng nhiệm vụ nhân đồ gia dụng sẽ auto tìm đường.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ tân thủ võ lâm 1

 

*
*
Đóng/Mở bảng nhiệm vụ.
*
Nhấp kéo để di chuyển thanh thông báo nhiệm vụ.

Tại bảng theo dõi nhiệm vụ nhấp lựa chọn "Tìm Quân Sư", nhân trang bị sẽ tự động hóa tìm đường đến NPC Quân Sư Tân Thủ.Đối thoại NPC nhận trách nhiệm đánh bại 5 Heo trắng ở các thôn trấn.Nhấp vào dòng hướng dẫn trong bảng theo dõi và quan sát nhiệm vụ, nhân đồ vật sẽ tự động hóa tìm đường mang lại nơi tất cả Heo Trắng.Hoàn thành đánh bại Heo Trắng, nhấp chọn "Báo cáo Quân Sư" nhân vật đang tự kiếm tìm đường mang lại NPC Quân Sư Tân Thủ.Đối thoại NPC Quân Sư Tân Thủ thừa nhận phần thưởng.Đẳng cấp đạt được: 5.
Đối thoại NPC Quân Sư tiếp nhận nhiệm vụ đối thoại ông công ty Tiệm Tạp Hóa.Nhấp chọn dòng tin tức trong bảng quan sát và theo dõi nhiệm vụ, nhân đồ gia dụng sẽ tự động hóa tìm đường mang lại NPC chủ tiệm tạp hóa tại những thôn trấn.Đối thoại NPC nhà tiệm tạp hóa lựa chọn "Tân thủ nhiệm vụ", chọn "Ta phát âm rồi".Nhấp lựa chọn dòng tin tức trong bảng quan sát và theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động hóa tìm đường cho NPC Quân Sư.Đối thoại NPC Quân Sư ngừng nhiệm vụ.Đẳng cung cấp đạt được: 10.
Tại bảng theo dõi trọng trách nhấp chọn "Tìm Quân Sư", nhân vật dụng sẽ tự động tìm đường cho NPC Quân Sư Tân Thủ.Chọn trách nhiệm gia nhập môn phái.Đối thoại NPC môn sinh tiếp dẫn của các môn phái tại những thôn trấn, tham gia môn phái ao ước muốn.Hệ thống auto đưa nhân vật dụng đến phiên bản đồ môn phái (khuyến cáo lúc này không phải tăng điểm vào kỹ năng).Nhấp lựa chọn dòng thông tin trong bảng quan sát và theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường cho NPC Chưởng môn nhằm báo cáo.Đối thoại NPC Chưởng môn chọn "Tân thủ nhiệm vụ", kết thúc nhiệm vụ.Chưởng môn Hoa sơn Phái: 177/190.Đẳng cung cấp đạt được: 50.
Đối thoại NPC Chưởng môn chọn "Tân thủ nhiệm vụ", chọn "Tiếp thừa nhận nhiệm vụ".Đối thoại NPC chế phẩm tại môn phái download 3 Hồi Thiên Đan.Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.Đẳng cấp cho đạt được: 60.Nhận được chiến mã Túc Sương (cấp 9).
Đối thoại với NPC Chưởng môn đón nhận nhiệm vụ tân thủ.Mở hành trang, chuột phải chiến mã Túc Sương để cưỡi.Nhấm phím M để lên/xuống ngựa.Đối thoại NPC Chưởng môn ngừng nhiệm vụ.Đẳng cung cấp đạt được: 90.
Đối thoại NPC Chưởng môn nhận trách nhiệm tân thủ.Nhấp chọn bảng thông tin trọng trách để di chuyển ra khu vực chiến đấu.Đánh quái và nhận 5 tín thứ sư môn.Đối thoại NPC Chưởng môn xong xuôi nhiệm vụ.Đẳng cấp đạt được: 150.Nhận khả năng môn phái 90.
Đối thoại NPC Chưởng môn nhận nhiệm vụ tân thủ.Nhận được một Hồi thành phù bé dại (100 lần).Lưu rương trên phái Hoa sơn (lại nhấp lựa chọn vào rương để lưu).Nhấp chọn bảng thông tin trọng trách để di chuyển ra khoanh vùng chiến đấu.Chuột phải áp dụng Hồi thành phù.Đối thoại NPC Chưởng môn xong nhiệm vụ.Đẳng cung cấp đạt được: 180.Nhận Thần Hành Phù (hạn thực hiện 14 ngày) để dịch chuyển thành thị/thôn trấn/khu vực luyện công.
Đối thoại NPC Chưởng môn nhận trọng trách tân thủ.Nhận được một thư Hắc-Điểu.Sử dụng Thần Hành Phù mang đến Lâm An (Nam - 176/206) hội thoại NPC minh quân Hắc-Điểu (tượng) xong xuôi nhiệm vụ.Đẳng cung cấp đạt được: 190.
Đối thoại NPC Hắc-Điểu trên Lâm An.Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.Đối thoại Võ Lâm Truyền Nhân tại các thành thị đối thoại đi Minh Nguyệt Trấn.Tìm Bắc Đẩu Lão Nhân tiến hành Trùng Sinh nhân vật:Chọn "Ta ao ước Trùng Sinh".Chọn "Được, ta muốn học ngay".Đối thoại NPC Hắc-Điểu xong xuôi nhiệm vụ.Nhận được nhất Kỷ Càn Khôn Phù.

Xem thêm: Download Dancing Beauty And The Beast Wallpaper, Xem Phim Beauty And The Beast (2017)


Đối thoại NPC Hắc-Điểu trên Lâm An dấn nhiệm vụ.Đến La Tiêu sơn (212/166) đánh bại Sói Đầu Lĩnh (235/170, 220/165, 231/159, 230/176).Đối thoại NPC Hắc-Điểu dứt nhiệm vụ.Đẳng cấp đạt được: 90 Trùng Sinh 1.Nhận được bộ trang bị Bạch Hổ.
Đối thoại NPC Hắc-Điểu trên Lâm An nhấn nhiệm vụ.Đến Lượng Thủy Động vượt qua 20 tô Tặc.Long Tuyền xóm -> La Tiêu đánh (213/183) -> Lưỡng Thủy Động (196/196).Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.Đẳng cung cấp đạt được: 120 Trùng Sinh 1.Nhận được túng kíp tài năng 120.
Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An thừa nhận nhiệm vụ.Đến Đại Lý (213/211) vượt mặt Hắc Điểu Mạo Danh.Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.Đẳng cấp cho đạt được: 190 Trùng Sinh 1.
Đối thoại NPC minh chủ Thẩm Thăng Y (Lâm An - 178/206) thừa nhận nhiệm vụ.Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - đại lý thiên.Sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cửa hàng thiên.Đến Minh Nguyệt Trấn gặp mặt Bắc Đẩu Lão Nhân để tiến hành Trùng Sinh.Đối thoại NPC Thẩm Thăng Y ngừng nhiệm vụ.Đẳng cung cấp đạt được: 120 Trùng Sinh 2.
Đối thoại NPC anh quân Thẩm Thăng Y (Lâm An - 178/206) dấn nhiệm vụ.Đến Biện khiếp -> di chuyển đến Thiết Tháp Mê Cung (206/189).Vào tầng 2 (213/195) đánh bại Trịnh Âu (217/197).Đối thoại NPC Thẩm Thăng Y kết thúc nhiệm vụ.Đẳng cấp đạt được: 190 Trùng Sinh 2.
Đối thoại NPC anh quân Như Ý (Lâm An - 179/205) nhấn nhiệm vụ.Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - đại lý thiên.Sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cửa hàng thiên.Đến Minh Nguyệt Trấn gặp gỡ Bắc Đẩu Lão Nhân để tiến hành Trùng Sinh.Đối thoại NPC Như Ý dứt nhiệm vụ.Đẳng cung cấp đạt được: 150 Trùng Sinh 3.
Đối thoại NPC minh quân Như Ý (Lâm An - 179/205) dấn nhiệm vụ.Nhận được 2.000 điểm Chân Nguyên và 1.000 Hộ Mạch Đơn (tiểu).Mở bối cảnh nhân vật, gửi trang ghê Mạch.Đối thoại NPC Như Ý xong nhiệm vụ.Đẳng cấp cho đạt được: 190 Trùng Sinh 3.Nhận được yếu hèn Quyết năng lực 150.
Đối thoại NPC anh quân CHAO (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.Ra ngoài khu vực chiến đấu tại những thành thị.Đánh bại và tích lũy 50 lông Nhím.Đối thoại NPC minh chủ CHAO xong nhiệm vụ.Đẳng cung cấp đạt được: 195 Trùng Sinh 3.
Đối thoại NPC anh quân CHAO (Lâm An - 179/205) nhấn nhiệm vụ.Đối thoại NPC Quân Sư để nhận Viêm Đế Lệnh, trinh sát Giản, gió mây Chiêu Binh Lệnh.Hoàn thành tham gia tài năng Viêm Đế, thừa Ải, gió mây Luận tìm (Tống Kim).Đối thoại NPC minh chủ CHAO chấm dứt nhiệm vụ.Đẳng cấp cho đạt được: 200 Trùng Sinh 3.
Đối thoại NPC anh quân CHAO (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.Nhận và sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - đại lý thiên.Đến Minh Nguyệt Trấn gặp mặt Bắc Đẩu Lão Nhân để thực hiện Trùng Sinh 4.Đối thoại NPC anh quân CHAO thừa nhận thưởng đồ phẩm.Đẳng cấp cho đạt được: 150 Trùng Sinh 4
Website công ty VNG Website công ty KingSoft