Xem phim đi tìm miền đất mới

-

Bạn đang xem: Xem phim đi tìm miền đất mới

Doremon Đi tìm kiếm Miền Đất hứa - Doraemon (1999) Jaian với Suneo bị một loại phi thuyền lạ bắt cóc. Doraemon, Nobita với Shizuka đã lên trạm cứu giúp nạn mini đuổi theo. Lúc chuẩn bì lên tàu Nobita nhặt được một dị vật hình sao, cậu giấu nó vào trong túi mà không ngờ rằng nó là một trong vật cứu nguy hữu ích. Lúc trạm cứu giúp nạn mini sẵn sàng phát nổ thiết yếu quả hình sao ấy đã báo cho biết giúp các cậu thoát ra bên ngoài kịp lúc.

Nội dung phim

Doremon Đi tìm kiếm Miền Đất hẹn - Doraemon (1999) Jaian cùng Suneo bị một dòng phi thuyền kỳ lạ bắt cóc. Doraemon, Nobita và Shizuka đang lên trạm cứu vớt nạn mini đuổi theo. Lúc chuẩn bì lên tàu Nobita nhặt được một dị vật hình sao, cậu cất nó vào bên trong túi mà không ngờ rằng nó là 1 vật cứu nguy hữu ích. Lúc trạm cứu vớt nạn mini sẵn sàng phát nổ bao gồm quả hình sao ấy đã thông báo giúp các cậu thoát ra bên ngoài kịp lúc.
*

*

Doraemon: Nobita Và rất nhiều Bạn khủng long Mới - Eiga Doraemon: Nobita No Shin Kyôryû / Doraemon The Movie: Nobita"s New Dinosaur


*

Xem thêm: Top 25 Phim HoạT Hã¬Nh Video Cã¡C Trang Web Mã  BạN Cã³ Thể Dã²Ng Phim HoạT Hã¬Nh Dễ Dã Ng

*

52 / 52


*

585 / 789


Đang phát: 12 / 13 Tập

Điểm: 5.0

Thể loại: Phim Hành Động, Phim Phiêu Lưu, Phim Hoạt Hình, Phim Hình Sự, Phim khoa học Tài Liệu

viewed: 17.051

xem phim

Đang phát: 12 / 24 Tập

Điểm: 5.0

Thể loại: Phim Hành Động, Phim Võ Thuật, Phim Viễn Tưởng

viewed: 16.487

xem phim

Đang phát: 64 / 78 Tập

Điểm: 5.0

Thể loại: Phim Hành Động, Phim Phiêu Lưu, Phim Hoạt Hình, Phim Võ Thuật

viewed: 16.638

xem phim

Đang phát: 12 / 24 Tập

Điểm: 5.0

Thể loại: Phim Hành Động, Phim Võ Thuật, Phim Viễn Tưởng

viewed: 16.487

coi phim

Đang phát: 12 / 13 Tập

Điểm: 5.0

Thể loại: Phim Hành Động, Phim Phiêu Lưu, Phim Hoạt Hình, Phim Hình Sự, Phim khoa học Tài Liệu