Phím tắt lặp lại thao tác trong word

-

Bạn rất có thể hoàn tác, có tác dụng lại hoặc lặp lại nhiều hành vi trong Microsoft Word, PowerPoint với Excel.

Bạn đang xem: Phím tắt lặp lại thao tác trong word

Bạn vẫn xem: Phím tắt lặp lại làm việc trong wordBạn sẽ xem: Phím tắt lặp lại thao tác làm việc trong word

Windows

Hoàn tác một hành động

Nhấn Ctrl+Z cho tới khi bạn sửa được lỗi.

Hoặc dấn Alt+Backspace để thao tác tương tự.

Nếu bạn muốn dùng chuột, hãy bấm trả tác trên thanh pháp luật truy nhập nhanh.


*

GHI CHÚ: Để biết thêm tin tức về qui định truy nhập nhanh, hãy xem thiết lập thanh phép tắc truy nhập nhanh.

Bạn tất yêu hoàn tác vài hành động, ví như bấm các lệnh trên tab Tệp hoặc lưu lại một tệp. Nếu khách hàng không thể hoàn tác một hành động, lệnh Hoàn tác có thể biến đổi thành Không thể trả tác.

Để trả tác một số hành vi cùng một lúc, hãy nhấn vào mũi tên cạnh hoàn tác

*

, chọn các hành vi trong danh sách mà bạn muốn hoàn tác, với sau đó bấm chuột danh sách.

Làm lại một hành động

Để làm cho lại điều mà các bạn đã trả tác, hãy dìm Ctrl + Y hoặc F4. (Nếu F4 dường như không hoạt động, dìm F Lock khóa, rồi F4).

Hoặc bấm làm cho lại bên trên thanh luật pháp truy nhập nhanh. (Nút làm lại chỉ xuất hiện sau khi chúng ta đã trả tác một hành động.)


*

GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin về phương tiện truy nhập nhanh, hãy xem thiết lập cấu hình thanh khí cụ truy nhập nhanh.

Lặp lại một hành động

Lặp lại điều gì đó đơn giản, ví dụ điển hình như làm việc dán, dìm Ctrl + Y hoặc F4 (nếu F4 dường như không hoạt động, hãy nhấn F Lock khóa, rồi F4).

Xem thêm: Xem Phim Phú Hộ Thẩm Vạn Tam Tập 1, Phú Hộ Thẩm Vạn Tam Chậu Đẻ Tiền (2004)


*

*

MAC OS X

Hoàn tác một hành động

Nhấn + Z cho tới khi bạn đã sửa lỗi.

Hoặc bấm hoàn tác ở góc trên phía bên trái của ruy-băng.

Bạn cần yếu hoàn tác một vài hành động, chẳng hạn như cách bấm vào lệnh trên thực đơn tệp hoặc lưu tệp. Nếu khách hàng không thể hoàn tác một hành động, lệnh hoàn tác chuyển đổi thành cần yếu hoàn tác.

Để hoàn tác một số hành vi cùng một lúc, hãy bấm chuột mũi thương hiệu cạnh trả tác, lựa chọn các hành vi trong danh sách mà bạn có nhu cầu hoàn tác, và sau đó nhấp chuột danh sách.

Làm lại một hành động

Để làm cho lại điều mà chúng ta đã hoàn tác, hãy dấn + Y.

Hoặc, bấm làm cho lại ở góc trên phía trái của ruy-băng. (Nút làm cho lại chỉ xuất hiện thêm sau khi chúng ta đã trả tác một hành động.)

Lặp lại một hành động

Lặp lại điều gì đó đơn giản, chẳng hạn như thao tác dán, dấn + Y.

Hoặc, bấm lặp lại ở góc trên phía bên trái của ruy-băng.

GHI CHÚ: Tuyên ba miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: bài viết này vị một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của nhỏ người. Microsoft cung ứng những bản dịch vật dụng này sẽ giúp đỡ người sử dụng không nói giờ đồng hồ Anh hiểu ngôn từ về các sản phẩm, dịch vụ và technology của Microsoft. Do bài viết này được dịch sản phẩm nên rất có thể có những lỗi về từ bỏ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Trực tuyến

Hoàn tác một hành động

Bạn thiết yếu hoàn tác một số trong những hành động, ví dụ như cách nhấn vào lệnh trên tab tệp hoặc lưu tệp. Nếu như khách hàng không thể hoàn tác một hành động, lệnh hoàn tác không được rõ đi.

Làm lại một hành động

Để làm cho lại điều mà các bạn đã trả tác, nhận Ctrl + Y hoặc bấm (làm lại) trong ruy-băng.