PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ ĐỊNH VỊ

- Những kí hiệu được đặt đúng đắn vào địa điểm phân bổ của đối tượng người tiêu dùng bên trên phiên bản đồ gia dụng.

Bạn đang xem: Phương pháp biểu đồ định vị

b) Các dạng kí hiệu

- Kí hiệu hình học.

- Kí hiệu chữ.

- Kí hiệu tượng hình.

*
*

c) Khả năng biểu hiện

- Vị trí phân bố của đối tượng người dùng.

- Số lượng (quy mô) của đối tượng người dùng.

- Chất lượng của đối tượng người sử dụng.

*
*

2. Phương pháp kí hiệu con đường chuyển động

a) Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng người dùng tự nhiên với tài chính - xóm hội.

*
*

b) Khả năng biểu hiện

- Hướng dịch chuyển của đối tượng người sử dụng.

Xem thêm: Phong Cách Làm Phim Hoạt Hình Nhật Bản Cũng Bị Thay Đổi Theo Thời Gian

- Khối lượng của đối tượng người sử dụng dịch rời.

- Tốc độ của đối tượng người sử dụng dịch rời.

3. Pmùi hương pháp chnóng điểm

a) Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện nay các đối tượng phân bố ko đồng phần lớn bởi phần đông điểm chấm có mức giá trị hệt nhau.

*
*

b) Khả năng biểu hiện

- Sự phân bố của đối tượng người dùng.

- Số lượng của đối tượng.4. Phương thơm pháp bản thứ - biểu đồ

a) Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện nay giá trị tổng cộng của một đối tượng người tiêu dùng bên trên một đơn vị chức năng phạm vi hoạt động bằng cách sử dụng các biểu vật đặt vào phạm vi của đơn vị khu vực kia.

*
*

b) Khả năng biểu hiện

- Số lượng của đối tượng người tiêu dùng.

- Chất lượng của đối tượng.

- Cơ cấu của đối tượng.

5. Ngoài các cách thức bên trên còn có những phương pháp khác biểu lộ những đối tượng người tiêu dùng địa lí bên trên bạn dạng đồ

- Phương pháp kí hiệu theo mặt đường, phương pháp con đường đẳng trị, phương thức khu vực, phương thức nền hóa học lượng…

*
*