Download net framework 4

-

Giới thiệu về Net Framework 

*
*
*
*
*
*
*
*
Nhấp vào Finish để ngừng cài đặt

Trên đây là những chia sẻ ngắn gọn về phần mềm NET Framework 4.0 cũng giống như cách setup phần mềm. Chúc chúng ta cài đặt thành công!