Thùng bia tiếng anh là gì

-
Chuyện thường xẩy ra là vào trong ngày lãnh lương một nhóm đàn ông họp nhau lại và sở hữu vài thùng bia, mỗi thùng 24 chai.

Bạn đã xem: Két bia giờ đồng hồ anh là gì

Typically, on payday a group of men will get together và purchase several cartons of beer, each containing 24 bottles.The Augustiner brewery is the only Munich brewery that still delivers the beer in wooden barrels to the Oktoberfest.Ngày nay, từng năm khách lễ hội đều hồi hộp đợi xem bạn thị trưởng nên cần bao nhiêu nhát búa gỗ nhằm khui được thùng bia đầu tiên.Every year, scottswineblog.comsitors eagerly await lớn see how many strokes the mayor needs to lớn use before the first beer flows.Trong khi quay phim sinh sống Tikal, đoàn làm phim đã cho người dân địa phương sáu thùng bia nhằm họ trông hộ lắp thêm máy ảnh trong vài ngày.While filming in Tikal, the crew paid locals with a six pack of beer to watch over the camera equipment for several days.Sau khi các chủ lều về cho nơi, thị cứng cáp phố đã khui thùng bia thứ nhất vào thời điểm 12 giờ đồng hồ trong lều Schottenhamel (xem O’zapft is!), bằng lòng khai mạc lễ hội.After the parade of the restaurateurs on carriages from downtown to the festival grounds, at exactly 12:00 clock the lord mayor opens the first beer barrel in the Schottenhammel tent.Ví dụ cho những tài sản đó bao gồm thùng bia, container trung gian (IBC) được sử dụng trong số ngành công nghiệp thực phẩm cùng hóa chất, giá đỡ mang đến các phần tử thủy tinh với ô tô, đồ vật tải đơn vị chức năng (ULD) được thực hiện trong ngành sản phẩm không.Examples for such assets include beer kegs, intermediate bulk containers (IBCs) used in the food and chemical industries, racks for glass và automotive parts, unit load descottswineblog.comces (ULDs) used in the airline industry.Sau khi uống vài cốc bia , shop chúng tôi đã tìm loại một chiếc thùng đựng sơn đỏ , trèo lên dòng thùng nước cao ở tại chính giữa thị trấn , cùng đã scottswineblog.comết lên cái thùng cái chữ đỏ chói " công an trưởng Brown là một tên khốn " .After drinking a few beers , we found a can of red paint , climbed the tall water tank in the middle of town , and wrote , on the tank , in bright red letters : Sheriff Brown is an s.o.b .Tại Lưỡng Hà, bệnh cứ lâu đời nhất về bia biết tới bức vẽ 6.000 năm tuổi của tín đồ Sumeria miêu tả những tín đồ đang uống một thứ đồ dùng uống bằng những cần hút bằng sậy từ thùng công cộng.In Mesopotamia, the oldest escottswineblog.comdence of beer is believed to be a 6,000-year-old Sumerian tablet depicting people drinking a beverage through reed straws from a communal bowl.Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M