Và anh sẽ đưa em đến nơi chân trời

-
Anh hứa đưa em về vị trí chân trời tímNghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn Anh chỉ muốn duyên tình hai họ Như ánh sao cao nhòng cao xa è cổ gian. Anh hứa chuyển em về khu vực chân trời tímGom không còn mây hai đứa xây lâu đài yêu Xin vừa đủ trăng đá quý trên tóc em lúc ánh sao trời đầy mắt người yêu. Anh do lửa khói quê nhà Đường tun hút biên cương 1 mình ngắm trăng suông Anh trở về bên cạnh ấy thương mong mỏi Từng chiều rớt bên sông Em có mơ gì không? Anh chắc em mơ về vị trí chân trời tímNghe đáy tim mơ ước khi ta tròn đôi Xin yêu ái muôn đời không một mình Như dung nhan mây chân mây tím chiều rơi. Anh dĩ nhiên em mơ về vị trí chân trời tímMơ họ in bóng bên trên chân trời xaNhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau Anh với em không hề đến ngay gần nhau...

Bạn đang xem: Và anh sẽ đưa em đến nơi chân trời


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Chơi Game Trên Bluestacks Bằng Bàn Phím Chơi Game Chi Tiết Trên Bluestack

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.